Image

PEKMEZ VE NAR EKŞİSİ ÜRETİM HATTI

Pekmez, çeşitli meyvelerin şırasını alıp vakum altında kaynatılmasıyla oluşturulan, içeriğinde bol vitamin ve mineral içeren besleyici ve yoğun tatlı bir şurup türüdür.

Pekmez Türleri; Hurma, Keçiboynuzu/Harnup, Yaş ve Kuru Üzüm, Ardıç/Andız, Dut gibi meyvelerden üretilen pekmezler en yaygın olarak tüketilen pekmez türleridir.

Pekmez Üretim Çeşitleri; Kuru Üründen Pekmez Üretimi, Yaş Üründen Pekmez Üretimi ve Nar Ekşisi Üretimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kuru Ürün kategorisine Kurutulmuş meyve veya doğal yapısı gereği su oranı düşük meyve olan Kuru Üzüm, Kuru Dut, Keçiboynuzu, Hurma girerken; Yaş Ürün kategorisine Yaş Üzüm ve Yaş Dut girmektedir. Ayrı bir kategoride değerlendirilen Nar Ekşisi üretimi kategorisine ise Nar meyvesi girmektedir.


KURU ÜRÜNDEN PEKMEZ ÜRETİM HATTI : Tesise giriş yapan su oranı düşük meyveler (Hurma, Keçiboynuzu, Kuru Üzüm vs.) bunkerlere doldurulur. Reçete miktarı kadar üzerine su eklenir ve belirli bir süre difüzyon oluşur. Difüzyon, hammadde içerisindeki özün ve şekerin suya geçmesini sağlar. Bu su ve meyvelerin posaları, prosese göre değişkenlik gösteren filtrasyon yöntemlerinden sonra evaporasyon yapılmak üzere Evaporatör’e gönderilir. Bu maişe ürünler, Evaporatör’de vakum altında düşük sıcaklıklarda istenilen brikse gelene kadar kaynatılır. İstenilen brikse gelen ürün pompalar vasıtasıyla Dolum Hattı’na aktarılır.

 YAŞ ÜRÜNDEN PEKMEZ ÜRETİM HATTI : Tesise giriş yapan taze meyveler (Üzüm, Dut vs.) ön işlemeden geçerek, meyvenin maişesi alınır. Bu ürünler, prosese göre değişkenlik gösteren filtrasyon yöntemlerinden sonra evaporasyon yapılmak üzere Evaporatör’e gönderilir. Hazırlanan bu maişe ürünler, Evaporatör’de, vakum altında, düşük sıcaklıklarda, istenilen brikse gelene kadar kaynatılır. İstenilen brikse gelen ürün, pompalar vasıtasıyla Dolum Hattı’na aktarılır.

 NAR EKŞİSİ ÜRETİM HATTI : Nar Ekşisi, çeşitli ülkelerde pekmez veya sos diye kategorilendirilir. Teknik olarak Pekmez grubuna giren Nar Ekşisi ürünü, Yaş Üründen Pekmez Üretim Hattı prosesinden geçmektedir. Tesise giriş yapan narlar, ön işlemeden geçerek maişesi alınır. Bu ürün, prosese göre değişkenlik gösteren filtrasyon yöntemlerinden sonra evaporasyon yapılmak üzere Evaporatör’e gönderilir. Hazırlanan bu maişe ürün, Evaporatör’de, vakum altında, düşük sıcaklıklarda, istenilen brikse gelene kadar kaynatılır. İstenilen brikse gelen ürün, pompalar vasıtasıyla Dolum Hattı’na aktarılır.

Image

Image

Image

Ferhatpaşa Mah. Seyitnizam Cad. 69. Sok.
No:18/20 Ataşehir - İstanbul TÜRKİYE

  • +90 216 526 26 51
  • +90 216 526 26 53

info@frumak.com.tr